Trang Chủ / Các Kiểu Dây Kéo

Các Kiểu Dây KéoCác Loại Đầu Dây Kéo

  Tự Động Khóa Không Khóa Khóa Pin Bán Tự Động (YG) Châu Âu Loại S
#2      
#3
#4    
#5
#7      
#8      
#9          
#10      
#15        

Các Loại Dây Kéo

  Dây Kéo Nilon Dây Kéo Phao
Sự Miêu Tả Dây Kéo Cuối Đóng

Dây Kéo Cuối Mở

Dây Kéo Two Way Dây Kéo Dài Dây Kéo Cuối Đóng Dây Kéo Cuối Mở Dây Kéo Two Way Dây Kéo Dài
#3 Không Có Dây Luồn Trong            
#3
#4        
#5
#7    
#8  
#10    
#15    
  Dây Kéo Giọt Lệ Dây Kéo Đồng Thau, Nhôm Đồng Cổ, Niken
Sự Miêu Tả Dây Kéo Cuối Đóng Dây Kéo Cuối Mở   --  Dây Kéo Dài Dây Kéo Cuối Đóng Dây Kéo Cuối Mở Dây Kéo Two Way Dây Kéo Dài
#3 Không Có Dây Luồn Trong                
#3    
#4      
#5        
#7              
#8        
#10          
#15    
top