Lều

  • Dây kéo của chúng tôi có thể khóa theo vòng tròn hoặc hình vòm dưới áp lực lớn từ lều. Một khi dây kéo bị bung, sẽ rất khó để sửa chữa. Vì vậy, biện pháp phòng ngừa có thể tiết kiệm thời gian của bạn khi ở ngoài trời.

  • Kích thước chính xác dựa trên sản phẩm đối tượng thực tế.
  • Nếu không thể tìm thấy Sản Phẩm bạn cần trong trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
top