Trang Chủ / Sản Phẩm / Bảng Màu / Màu Sắc Đầu Dây Kéo

Đầu Dây Kéo Có Màu

 • Màu Sắc Đầu Dây Kéo
 • Sơn Men:

  • Cung cấp màu sắc theo yêu cầu khách hàng.
  • Chúng tôi sử dụng sơn ít chì
  • Cung cấp sơn bóng và sơn mờ.

   

  Mạ Điện:

  Dưới đây là một vài màu sắc phổ biến cho khách hàng tham khảo. Chúng tôi cũng cung cấp các loại màu theo yêu cầu.

   

  Niken
  Niken Tinh Chế
  Nickel ĐEn
  Niken Đen Tinh Chế
  Bạc Cũ Tinh Chế
  Niken Đen Tinh Chế Với Sọc Xước
  Vàng Hoặc Cu
  Vàng Giả
  Kết Thúc Vàng Mờ
  Đồng Thau Cổ Đỏ
  Kết Thúc Vàng Mờ
  Niken Đen
  Kết Thúc Vàng Mờ
  Súng Niken Tinh Chế
  Súng Niken Tinh Chế
  Mạ Vàng Chân Không
  HN 11
top