Dây Khóa Kéo Dài

Kao Shing cung cấp các loại dây khóa kéo dài với các vật liệu khác nhau, bao gồm dây kéo nylon, dây kéo delrin, dây kéo kim loại và dây kéo nhựa PVC.

top