Quần Áo Jean

  • Cung cấp các loại dây kéo khác nhau cho đồ jean với độ dày đa dạng.
  • Chịu được enzyme, rửa axit và đá bọt.
  • Bề ngoài của răng khóa thành phẩm có thể thay đổi sau những lần rửa nhất định, vì vậy nên kiểm tra trước khi sử dụng.

  • Kích thước chính xác dựa trên sản phẩm đối tượng thực tế.
  • Nếu không thể tìm thấy Sản Phẩm bạn cần trong trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
top