Trang Chủ / Sản Phẩm / Các Mẫu Đầu Trượt Dây Kéo / Đầu Dây Kéo Theo Đặt Hàng Riêng

Đầu Dây Kéo Theo Đặt Hàng Riêng

  • Chúng tôi cung cấp các mẫu đầu dây kéo đa dạng, xin vui lòng liên hệ để lấy mẫu miễn phí nếu cần

  • Chúng tôi đã làm các sản phẩm đầu dây kéo OEM kể từ năm 1980. Chúng tôi có thể xử lí nhiều mẫu thiết kế, từ các mẫu vật lý, đến các bản phác thảo và bản sao vẽ tay. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế để biến ý tưởng và phác thảo của khách hàng thành các mẫu vật lý.

  • Có rất nhiều nguyên liệu để làm đầu dây kéo có sẵn, như cao su, in khắc laser, da, dây thừng, vv.

  • Những đầu kéo với logo bằng sáng chế thuộc về quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng, những hình ảnh dưới đây chỉ dành cho tham khảo.

 

top