Trẻ Em

  • Dây kéo không chất độc hại, chứa chì thấp, và không chứa niken để bảo vệ sự an toàn của trẻ em.
  • Loại nhựa U có điểm dừng ở đầu và cuối trên dây khóa coil để bảo vệ da của trẻ em.

  • Kích thước chính xác dựa trên sản phẩm đối tượng thực tế.
  • Nếu không thể tìm thấy Sản Phẩm bạn cần trong trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
top